Grafické podklady

 

 

Grafické podklady pro zhotovení reklamních textilních předmětů s potiskem přímými barvami je nutno zasílat ve vektorizované podobě v programu Corel Draw do verze X5 (15) nebo Adobe Illustrator do verze CS5 (15) s udáním odstínu barev podle vzorníku Pantone®C nebo U, HKS - K, N případně RAL.

Grafické podklady pro rastrové motivy vyžadujeme v rozlišení min. 300 dpi, nejlépe na CD s přiloženým barevným nátiskem, který je pro nás závazným podkladem k barevné korektuře, které upravujeme v programu Adobe Photoshop aktuálně ve verzi CS5. Bez barevného nátisku vycházíme z ICC profilu vloženého do RGB/CMYK dokumentu. Pokud není v dokumentu vložen žádný ICC profil, předpokládáme u RGB dokumentu profil Adobe RGB (1998) a u CMYK dokumentu profil ISO Coated v2 (ISO 12647-7).

Použitá písma je třeba vždy převést do křivek (zabrání se tím nahrazení jiným typem písma). Žádáme o neslučování vrstev obrázku, neboť je pro pozdější úpravy lepší, když je výsledný obrázek nechán ve vrstvách. Výhodnější pro další zpracování je vždy nechat písmo v samotné vrstvě.

V případě nejasností ohledně přípravy grafických podkladů se prosím obraťte na naše grafické oddělení.

tel.: 493 532 331 či email: info@hebacz.cz.

Pokud nejsou grafické podklady dodány ve vektorech, bude k zakázce doúčtována cena za grafické práce od 400,- Kč za hodinu. Na grafické práce bude zákazník upozorněn dopředu. Cena je smluvní.